Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2019

Sẽ không còn bằng đại học chính quy, tại chức, từ xa

Mới: Sẽ không còn bằng đại học chính quy, tại chức, từ xa Để bảo đảm thống nhất với Luật Giáo dục đại học sửa đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư về nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, trong đó, […]