Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2020

Tuyển sinh liên thông đại học khóa 23 đợt 2 năm 2020

Thông báo v/v Tuyển sinh đào tạo liên thông đại học từ trình độ cao đẳng (hệ Liên thông đại học) khóa 23 (đợt 2) năm 2020 Số: 1151/TB-HVTC ngày 24 tháng 11 năm 2020 Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về […]

Thông báo Tuyên sinh hệ Đại học văn bằng 2 khóa 20 (đợt 2) năm 2020

Thông báo v/v Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học đối với người đã có bằng đại học (hệ Đại học văn bằng 2) khóa 20 (đợt 2) năm 2020 Số: 1152/TB-HVTC ngày 24 tháng 11 năm 2020 Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục […]