Monthly Archives: Tháng Mười 2021

Tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học loại hình Vừa làm vừa học Đợt 2 năm 2021

Tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học loại hình Vừa làm vừa học Đợt 2 năm 2021 Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 hệ Liên thông đại học vừa làm vừa học; Đề án tuyển sinh đại học năm 2021. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh hệ liên […]

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học Vừa làm vừa học đối với người đã có bằng đại học (Đại học VB2 đợt 2 năm 2021)

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học Vừa làm vừa học đối với người đã có bằng đại học (Đại học VB2 đợt 2 năm 2021) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học; Đề án tuyển sinh đại học năm 2021. Học viện Tài […]

Tuyển sinh đại học loại hình Vừa làm vừa học Đợt 2 năm 2021

Tuyển sinh đại học loại hình Vừa làm vừa học Đợt 2 năm 2021 Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2021; Đề án tuyển sinh đại học năm 2021. Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh khóa 52 hệ đại học loại hình vừa làm vừa […]